Projekt XII

"Rozwój działu badawczo-rozwojowego firmy LARS Andrzej Szymański".

nr RPWP.01.02.00-30-0041/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Beneficjent: ANDRZEJ SZYMAŃSKI „LARS”

Cel Projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie przez Beneficjenta prac badawczo-rozwojowych mających na celu projektowanie, testowanie i kontrolę urządzeń elektronicznych, a także wyrobów oświetleniowych, wykonywanych w technologii LED. W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R.

Całkowita wartość projektu: 1 050 030,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 700 000,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Niepruszewo (ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo)

 

ue-stopka3.png