Projekt X

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

OŚ PRIORYTETOWA
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Projekt X
"Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Energetycznych Budynków Auraton"

Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
2.1 PO IR. POIR.02.01.00-00-0051/15

Opis przedmiotu projektu

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest przekształcenie działu badawczo-rozwojowego LARS w Centrum Badawczo-Rozwojowe AURATON. CBR realizować będzie prace rozwojowe nad technologiami i systemami, które znajdą zastosowanie w nowoczesnych budynkach.

Realizacja projektu będzie kontynuacją rozwoju działalności firmy LARS w obszarze badań i produkcji nowoczesnego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i oświetleniowego ukierunkowanego na minimalizację zużycia energii w budynkach.

Posiadane doświadczenie w pracach B+R, doświadczenie w produkcji i badaniu sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, kontakty w świecie nauki i biznesu oraz wnikliwa analiza rynku doprowadziły do realizacji niniejszego projektu.

W ramach projektu wybudowany zostanie obiekt Centrum, wyposażony w pompy ciepła oraz zestaw paneli słonecznych, a także zakupione zostaną środki trwałe, takie jak: lasery do prototypowania w metalu i w tworzywach, centrum obróbki CNC, sprzęt pomiarowy - rejestrator temperatury, kamera termowizyjna, stacja meteorologiczna, monitory temperatury i wilgotności, miernik poboru energii elektrycznej. Rozliczone zostaną również wynagrodzenia pracowników działu B+R zaangażowanych w realizację projektu badawczego oraz usługa zewnętrzna wykonana przez jednostkę naukową. W/w zadania zostaną zrealizowane ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej.


 • Zapytanie ofertowe (1)
  - na wykonanie badań w zakresie opracowania wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.
  Zapytanie nieaktualne

  Załączniki do zapytania
  Zapytanie nieaktualne

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego (1)
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 20.01.2017r.

 • Zapytanie ofertowe (2)
  - dotyczące budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Systemów Energetycznych Budynków "Auraton"
  Zapytanie nieaktualne

  Załączniki do zapytania
  Zapytanie nieaktualne

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego (2)
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 20.01.2017r.

ue-stopka.png