Projekt VII

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 4

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3

Projekt VII
"Technologia zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania".

Nr umowy POIG.04.03.00-00-B24/12-00

Opis Projektu:
Przedmiotem inwestycji technologicznej są:
  • Budowa hali produkcyjnej o powierzchni 1424,04 m2, dostosowanej do wymagań wdrażanej technologii. Hala musi spełniać wymagania dla trzech typów produkcji: ultra czystej produkcji obwodów elektronicznych, standardowej produkcji elementów tworzywowych i czystego montażu końcowego.
   Na hali niezbędne są pomieszczenia: ultra czystego montażu obwodów drukowanych, stanowiska lutowania ręcznego elementów, montażu końcowego, kotłownia z odzyskiem ciepła technologicznego.
   Hala została podzielona wewnętrzną przestrzenią za i rozładunkową.

 • Zapytanie ofertowe na realizację w ramach Generalnego Wykonastwa Hali Produkcyjnej o powierzchni 1.424,04 m2
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 22.08.2013r.

 • Zapytanie ofertowe - Stanowiska lutowania ręcznego
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 09.07.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Linia montażu mechanicznego i elektrycznego
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 09.07.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Linia montażu płytek PCB
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 09.07.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Linia przetwórstwa tworzyw
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 15.09.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Formy wtryskowe
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 15.09.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Formy wtryskowe (2)
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 17.10.2014r.

 • Zapytanie ofertowe - Wózek widłowy
  Zapytanie nieaktualne
  Zamieszczono dnia - 19.02.2015r.

ue-stopka.png