Projekt VI

Dotacje na innowacje

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarządzanie własnością intelektualną

Działanie 5.4

Projekt VI
"Połączenie zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewania - zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS".

Nr umowyo dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-30-012/11-00Opis Projektu:
  • Projekt polega na zgłoszeniu wynalzku firmy LARS dla połączenia zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewania w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante, co wymaga wcześniejszgo przygotowania dokumentacji, niezbędnej do dokonania tego zgłoaszenia przez Rzecznika Patentowego. Dokonanie zgłoszenia umożliwiającego ochronę praw we wszystkich krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertowe nieaktualne.


ue-stopka.png