Projekt V

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Oś priorytetowa 4

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3

Projekt V
"Wdrożenie innowacyjnej technologii Lars Low Energy do produkcji grupy urządzeń sterujących zużyciem energii oraz komfortem klimatycznym w budynkach".

Nr umowy: Nr umowy POIG.04.03.00-00-869/11-00Opis Projektu:
Przedmiotem inwestycji technologicznej są:
    • Budowa zakładu o powierzchni 2432,5 m2, dostosowanego do wymagań wdrażanej technologii. Zakład będzie spełniał wymagania dla trzech typów produkcji:ultra czystej produkcji obwodów elektronicznych, standardowej produkcji elementów mechanicznych oraz czystego montażu końcowego, w zakładzie wydzielono również 5 magazynów

  • Zakup nowych środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia nowej technologii

  • Zapytanie ofertowe na dostarczenie linii produkcyjnej do produkcji płytek elektroicznych
    Zapytanie nieaktualne

    Zamieszczono dnia - 26.08.2013r.

ue-stopka.png