Projekt IX

RPWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategia Innowacji

Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.).

Projekt IX
  "Utworzenie laboratorium pomiarów sprzętu elektrycznego i oświetleniowego"

Opis przedmiotu projektu
Projekt będzie polegał na utworzeniu laboratorium pomiarów sprzętu elektrycznego i oświetleniowego poprzez zakup i instalację nowoczesnych maszyn pomiarowych wraz z oprogramowaniem.
Projekt dotyczy zatem inwestycji typu wyposażenie w sprzęt (niezbędny do świadczenia usług i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych) oraz uzupełniające oprogramowanie:
 • zestaw do badania emisji elektromagnetycznej i wpływu promieniowania elektromagnetycznego na układy elektryczne i elektroniczne składający się z komory GTEM, miernika emisji elektromagnetycznej, generatora pola elektromagnetycznego
 • oprogramowanie do badania emisji elektromagnetycznej i wpływu promieniowania elektromagnetycznego na układy elektryczne i elektroniczne
 • zestaw do pomiarów rozsyłu światła opraw oświetleniowych składający się z goniometru/goniofotometru dla pojedynczych źródeł, fotometru DIGI 02
 • oprogramowanie pomiarów rozsyłu światła opraw oświetleniowych
 • zestaw do pomiaru strumienia światła i charakterystyk napięciowych źródeł światła składający się z kuli całkującej, fotometru – lumenomierza, zasilacza stabilizowanego
 • spektrofotometr
 • stanowisko do pomiaru jakości energii, mocy, częstotliwości harmonicznych i odporności elektrycznej
 • profesjonalne zasilacze dla zapewnienia stabilnych warunków pomiarowych dla wszystkich urządzeń i źródeł światła
 • komputery wraz z pakietem MS Office (2 zestawy)
 • drukarka

Laboratorium pomiarowe wyposażone w nowoczesną aparaturę będzie prowadziło prace B+R na rzecz przedsiębiorców. Zakup w/w aparatury umożliwi wykonywanie badań sprzętu elektrycznego oraz oświetleniowego, w tym:
 1. 1. Badania emisji i testy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne
 2. 2. Badania jakości energii, mocy i częstotliwości harmonicznych
 3. 3. Badania zakłóceń elektrycznych
 4. 4. Badania emisji i testy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne
 5. 5. Badania strumienia światła
 6. 6. Badania fotometryczne
 7. 7. Badania jakości energii, mocy i częstotliwości harmonicznych
 8. 8. Badania temperatury widmowej źródeł światła
 9. 9. Badania oddawania barw
 10. 10. Badania natężenia światła
 11. 11. Badania zakłóceń elektrycznych
 12. 12. Badania EMC (kompatybilności elektromagnetycznej)

Projekt będzie prowadził do transferu technologii oraz doskonalenia sieci współpracy między MSP poprzez umożliwienie szybkiego kontaktu i efektywnej obsługi przedsiębiorstw zainteresowanych transferem wiedzy lub technologii oraz zakupem wyników prac naukowych z właściwymi jednostkami naukowo-badawczymi (szerzej opisano w Studium Wyk.) Projekt będzie zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Białośliwskiej 21-23.

 • Ogłoszenie przetargu (1) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Regulamin przetargu (1) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Formularz ofertowy (1) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Ogłoszenie przetargu (2) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Regulamin przetargu (2) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Formularz ofertowy (2) - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 27.10.2015r.

 • Zapytanie ofertowe - "Zasilacze" - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 13.11.2015r.

 • Zapytanie ofertowe - "Stanowisko do pomiaru jakości energii, mocy i częstotliwości harmonicznych" - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.doc)
  Zamieszczono dnia - 13.11.2015r.

 • Zapytanie ofertowe - "Drukarka" - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 25.11.2015r.

 • Zapytanie ofertowe - "Komputer wraz z oprogramowaniem MS OFFICE - 2szt." - Zapytanie nieaktualne
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 25.11.2015r.

ue-stopka.png