Projekt IV

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Projekt IV
"Połączenie zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewania - zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS".

Działanie 5.4 „ Zarządzanie własnością intelektualną”
Poddziałanie 5.4.1 „ Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”
Priorytet 5: Dyfuzja Innowacji

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-30-012/11-00

Okres realizacji: 01.11.2011- 31.10.2012

Całkowita wartość projektu: 28 677,00 pln
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu:: 28 677,00 pln
Dofinansowanie: 20 073,90 pln

Opis Projektu:
Projekt polega na stworzeniu dokumentacji wynalazku firmy LARS, czyli połączenie zdalnie sterowanej głowicy z zaworem grzejnika centralnego ogrzewanie, w zakresie jej elementu konstrukcyjnego zespołu wykonawczego; oraz dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, korzystając z trybu zwanego EURO-PCT, celem uzyskania ochrony własności przemysłowej.

ue-stopka.png